Положення про обласний літературний конкурс «Проба пера»

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення визначає порядок проведенняобласного літературного конкурсу «Проба пера» (далі – Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться 1 раз на рікз метою виявлення та підтримки талановитої учнівської молоді у сфері літературної творчості.

1.3. Завданнями Конкурсу є:

розвиток потенціалу творчо обдарованої молоді;

піднесення престижу української мови серед учнівської молоді;

виховання в молодого покоління пошани до культури та традицій українського народу.

1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

1.5. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

ІІ. ОРГАНІЗАТОРИ ТА РОЗПОРЯДНИКИ КОНКУРСУ

2.1. Організація проведення Конкурсу забезпечується комунальним закладом Сумської обласної ради – обласним центром позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (далі – Організатор).

2.2. Організатор є розпорядником Конкурсу.

2.3. Кошторис витрат затверджується директором закладу.

ІІІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

3.1. Термін, місце, умови проведення Конкурсу визначаються наказом управління освіти і науки обласної державної адміністрації та повідомляються управлінням, відділам освіти, молоді та спорту районних державних адміністрацій, виконавчих комітетів міських рад, управлінням, відділам освіти виконавчих комітетів міських рад.

3.2. Конкурс проводиться у два етапи:

І етап: районний або міський (відбірковий);

ІІ етап: обласний проводиться у два тури. І тур – заочний; ІІ тур – фінальний.

3.3. На Конкурс подаються 3–5 власних поетичних, прозових чи гумористичних творів, написаних українською мовою, різної тематики на вибір автора. Матеріали приймаються в друкованому й електронному варіантах (на диску). Кожен твір подається на окремому аркуші паперу. Термін подання творів на ІІ етап: до 31 грудня. Твори надсилаються на адресу обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю (40007, м. Суми, вул. Августовська, 14-а, тел. (0542) 33-52-37).

3.4. Для участі в Конкурсі до поданих матеріалів додається анкета учасника (додаток).

3.5. Переможці та призери нагороджуються грамотами управління освіти і науки обласної державної адміністрації, цінними подарунками.

3.6. Учасники Конкурсу нагороджуються грамотами комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.

3.7. Переможці Конкурсу, які отримали цінні подарунки, надають копію документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, а особи, які не включені до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів, надають копію першої та другої сторінки паспорта або свідоцтва про народження.

 

IV. ЖУРІ КОНКУРСУ

4.1. Для проведення ІІ етапу Конкурсу створюється журі, склад якого визначається і затверджується наказом управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації з метою забезпечення ефективності оцінювання творів учасників і визначення переможців.

4.2. Журі Конкурсу формується з числа представників Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, Сумської організації Національної Спілки письменників України, вищих навчальних закладів області (за згодою).

4.3. Кількість членів журі не може бути меншою ніж 3 особи. До складу журі Конкурсу не можуть входити особи, які є близькими родичами учасників Конкурсу.

      4.4. Журі очолює голова.

      Голова журі:

      організовує роботу членів журі;

      проводить засідання журі;

      бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу;

      затверджує список переможців і призерів Конкурсу.

      4.5. Члени журі:

      забезпечують об’єктивність оцінювання під час проведення Конкурсу;

      визначають переможців і призерів Конкурсу.

      заповнюють оціночні протоколи.

      4.6. Секретар журі забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів Конкурсу.

      4.7. Оплата праці членам журі здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

V. НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ

     5.1. Поезія.

     5.2. Проза.

     5.3. Гумор.

     5.4. Пісня.

 

VІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

6.1. У Конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів I–IIрівнів акредитації, вихованці гуртків, студій позашкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності в таких вікових категоріях:

І (молодша вікова категорія) – учні 1–4 класів;

ІІ (середня вікова категорія) – учні 5–8 класів;

ІІІ (старша вікова категорія) – учні 9–11 класів і професійно-технічних, вищих навчальних закладів I–IIрівнів акредитації.

6.2. У ІІ етапі Конкурсу беруть участь вихованці, які стали переможцями в І етапі;

6.3. Учасники Конкурсу повинні дотримуватися вимог цього Положення, норм і правил поведінки, охорони праці, програми Конкурсу.

 

VІІ. ФІНАНСУВАННЯ

7.1. Витрати на проведення Конкурсу здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, громадських, благодійних організацій, спонсорів та інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

7.2. Витрати на відрядження керівників, проїзд, харчування дітей у дорозі здійснюється за рахунок організацій, що відряджають.

 

Анкета

учасника обласного літературного конкурсу «Проба пера»

 

Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________

Число, місяць, рік народження_________________________________________

Домашня адреса____________________________________________________

Номінація: вірші, проза, гумор, пісні (необхідне підкреслити).

Вікова категорія: молодша, середня, старша (необхідне підкреслити).

Назвилітературних творів: ___________________________________________

Керівник: __________________________________________________________

                  (ПІБ, місце роботи, посада, телефон)

Домашня адреса______________________________________________________

Школа______________________________________________ клас____________

Позашкільний заклад, у якому навчаєтесь / навчались: _____________________

З якого року займаєтесь літературною творчістю:__________________________

Контактний телефон:________________________

Фотогалерея

foto
Літня оздоровча кампанія для слухачів МАН
Всi фото more

Опитування

Чому ти займаєшся в Малій академії наук?

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН