Сумське територіальне відділення МАНУ

Дата створення: 10 березня 1995 року.

Засновник: управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

Сумське територіальне відділення МАН є структурним підрозділом Сумського обласного центру позашкільної осві­ти та роботи з талановитою молоддю.

Мета діяльності: організація навчання та виховання обдарованої учнівської молоді, підготовка її до подальшої науково-дослідницької, пошукової діяльності, пропаганда наукових знань серед школярів і молоді.

Завдання: забезпечення ефективної діяльності ре­гіональної освітньої системи позашкільної освіти, спрямованої на розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі навчально-пізнавальної та пошуково-дослідницької діяльності.

Напрями діяльності:

  • організаційно-координаційна робота: організація та координування діяльності загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів області за пошуково-дослідницьким напрямом;
  • навчально-виховна робота: діяльність наукових секцій, шкіл, профільних гуртків, учнівських творчих об'єднань дослідницького спрямування;
  • організація та проведення обласних заходів: учнівських кон­ференцій, конкурсів дослідницького спрямування, зборів юних науковців, тижнів науки і техніки тощо;
  • забезпечення участі слухачів у міжнародних і всеукраїн­ських заходах;
  • інформаційно-методична діяльність: поповнення обласного банку даних «Обдарованість», розділу сайту Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, висвітлення роботи в ЗМІ, випуск друкованих матеріалів;
  • робота з педагогічними кадрами: проведення тематичних се­мінарів, методичних практикумів, психологічних тренінгів; консультування;
  • робота з батьками вихованців: психолого-педагогічне консуль­тування; лекції;
  • розроблення науково-методичної проблеми за темою «Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пошуково-до­слідницької діяльності».

Функціональна структура: Президія територіального відділення; відділ науково-дослідницької роботи учнівської молоді ОЦПО та РТМ; наукові товариства учнів; наукові секції МАН, школи, профільні творчі об єднання науково-дослідницького спрямування. 

Навчання слухачів відбувається у творчих об’єднаннях, гуртках, очно-заочних школах, секціях Сумського територіального відділення МАН України. Навчально-виховна робота з обдарованою учнівською молоддю передбачає використання таких форм: лекції, екскурсії, тренінги, вікторини, науково-практичні конференції, форуми, виставки, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів, тематичні експедиції, польові практики, навчально-оздоровчі табірні зміни, практичні та лабораторні заняття, індивідуальні консультації.

З метою надання поглиблених знань з базових дисциплін учням, вихованцям загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів організовано роботу обласних шкіл: фізико-математичної, історичної «Нова генерація». 

Учні 9–11 загальноосвітніх навчальних закладів поглиблюють свої знання з базових дисциплін під керівництвом викладачів Сумського державного університету, Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка, Інституту прикладної фізики НАН України, педагогів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. 

Підсумком навчання слухачів у Сумському територіальному відділенні Малої академії наук України є участь у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН. 

Слухачі Сумського територіального відділення – активні учасники інтелектуальних конкурсних заходів всеукраїнського та міжнародного рівнів:

- Всеукраїнського конкурсу «Intel-Техно Україна»,Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких винахідницьких і раціоналізаторських розробок;Всеукраїнської науково-технічної виставки молодіжних інновацій і творчих проектів «Майбутнє України», Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі»,Всеукраїнського колоквіуму «Космос. Людина. Духовність»,«Всеукраїнському інтерактивному конкурсі МАН-Юніор Дослідник», Всеукраїнської олімпіади «Дрім – ЕКО», VІІІ Всеукраїнській олімпіаді з робототехніки;

- заочного туру Національного етапу Міжнародного конкурсу INFOMATRIX-2016, національного туру Міжнародного конкурсу молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія і середовище», Міжнародної учнівської науково-практичної конференції «Україна очима молодих», Міжнародного фіналу Чемпіонату комп’ютерних талантів «Золотий байт», Міжнародної конференції «Hight Mat Tech» школа-семінар «Сучасні матеріали та технології», ХХІІІ Міжнародної конференції юних дослідників «IСYS-2016» Румунія, ХХ Білоруської конференції учнів (Мінськ, Білорусія). 

Фотогалерея

foto
Літня оздоровча кампанія для слухачів МАН
Всi фото more

Опитування

Чому ти займаєшся в Малій академії наук?

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН